Ndryshimet klimatike shkaktarë për humbjen e eko-sistemeve dhe bio-diversitetit

Press Online

Mimoza MUSTAFAI Në 50 vitet e ardhshme ndryshimet klimatike do të shkaktojnë efekte të konsiderueshme në sektorët e rëndësishëm ekonomik: bujqësi, energjetikë, transport, shëndetësi dhe turizëm. Ndryshimet klimatike do të shkaktojnë humbjen e eko-sistemeve dhe bio-diversitetit, do të ndikojnë në amvisnit dhe në ekonominë, si dhe në grupe të caktuara […]

Mbeturina vend e pa vend në Tetovë

Press Online

Në Republikën e Maqedonisë së Veriut ka gjithsej 54 deponi komunale të cilat nuk i plotësojnë standardet themelore, përveç deponis “Drislla” në Shkup, 35 % nga ata janë të një rrezikshmërie të lartë për shëndetin e qytetarëve, ndërsa sipas të dhënave të organizatave joqeveritare ka edhe rreth 2.000 deponi të […]