Што покажува енергетската класа на замрзнувачот: Детаљ што може да ви заштеди пари

Енергетската класа е техничка карактеристика на замрзнувачите која купувачите често ја занемаруваат, а е многу важна. Затоа потребно е да знете што е енергетска класа и како влијае на потрошувачката.

Веројатно веќе знаете дека замрзнувачот кој има добар енергетски рејтинг или енергетска класа ќе биде енергетски поефикасен и подобар за животната средина. Сепак, што покажува енергетската класа на замрзнувачот и дали знаете дека овој детаљ може да ви заштеди многу пари на месечно ниво?

Но, за да ви помогнеме да го разберете одговорот на ова прашање, прво ќе ви дадеме неколку корисни информации за самите класи на енергија. Ајде да видиме…

Како настанал системот за енергетски класи?

Енергетските класи, т.е. оценките за енергетска ефикасност беа воведени во 1994 година, со намера да им се олесни на потрошувачите да ги споредуваат уредите при купувањето.

Самата енергетска класа се одредува со индексот на енергетска ефикасност, кој го покажува односот на реалните трошоци за електрична енергија на одреден уред со просечните вредности.

Во оригиналниот систем, оценката А ја означуваше најефикасната енергетска класа, додека оценката D беше резервирана за најнеефикасните уреди.

Меѓутоа, со технолошкиот напредок, сè поголем број уреди ги исполнуваа условите за класа над А, поради што беа воведени класи, т.е. оценки А+, А++ и А+++. Оваа ситуација се повтори и повторно голем број уреди ги исполнија условите за рејтинг повисок од А+++.

Поради тоа во 2021 година беше одлучено целосно да се сменат стандардите и критериумите за енергетска класификација на уредите, т.е. да се воспостави целосно нов систем според кој А повторно е највисока енергетска класа и ги означува енергетски најефикасните уреди, додека G стана најниска енергетска класа и означува уреди кои се помалку ефикасни во однос на потрошувачката на енергија.

Овој пат, системот за оценување на енергетската ефикасност е дизајниран да опстане и да биде применлив дури и кога технологијата продолжува да напредува. Ова значи дека повеќето од замрзнувачите добиле енергетска класа од Е или Ф, дури и ако би имале ознака А+ на старата скала.

Со други зборови, замрзнувачите што претходно имаа ознака за енергетска класа А+++ денес нема да добијат највисока оцена, бидејќи сега во рејтингот се вклучени поголем број параметри кои го одредуваат влијанието на уредот врз животната средина, односно врз квалитетот на животот.

Од друга страна, многу малку замрзнувачи припаѓаат на енергетската класа А (според новата скала) и тие се значително поскапи од оние што припаѓаат на пониска енергетска класа. Но, оваа разлика во цената долгорочно се компензира со заштедата на потрошената електрична енергија.

Кои други информации ги покажува енергетската класа на замрзнувачот?

Таканаречената енергетска ознака на замрзнувачот содржи повеќе корисни информации за самиот уред. Поновите замрзнувачи имаат и QR код на етикетата што можете да го скенирате со вашиот паметен телефон и да се поврзете со базата на податоци на Европскиот регистар на производи за означување на енергија (ЕПРЕЛ), кој обезбедува многу детални информации за производот, вклучувајќи:

  • годишна потрошувачка на електрична енергија за тој уред;
  • детали за регистрација и технички карактеристики на замрзнувачот;
  • податоци за емисија на бучава, вклучително и рејтинг на гласност на децибели во опсег од A (најтивок, под 30 децибели) до D (најгласен, 42 децибели).

Значи, сега знаете што покажува енергетската класа на замрзнувачот. Кога купувате нов уред, обрнете внимание на сите информации за да го изберете оној што најмногу одговара на вашите потреби и планови.

Планирате да купите нов замрзнувач?

При изборот и купувањето најмногу може да ви помогнат критиките, искуствата, препораките и цените за замрзнувачи што може да се купат на македонскиот пазар. Прочитајте што имаат да кажат корисниците на многу модели за нивните замрзнувачи или споделете го вашето искуство со другите.