Бочварски: Со „Бехтел и Енка“ нема да имаме спорови меѓу изведувачот и проектантот, ќе се проектира и гради во реално време

„Ако денес почнеме автопат со техничка документација изработена во 2005 или 2010 година, тогаш таа може да не соодветствува со реалноста на терен. Можеби нешто се случило и изменило на терен во меѓувреме и така се јавуваат проблеми. Ќе влезе механизацијата и теренот не сооодветствува со проектот, тоа се случи со Кичево-Охрид. Сега целта е во реално време да се проектира и гради“, обелодени министерот за транспорт и врски, Благој Бочварски во „Утрински печат“.

Министерот информира дека проектот изработен од „Бехтел и Енка“ ќе биде доставен на одобрување во Јавното претпријатие за државни патишта, како надлежен орган, а веднаш по одобрувањето ќе може да се започне со изградба.

„Вака податоците на терен се од претходните неколку месеци и се влегува на терен со работа. Нема да имаме грешки помеѓу проектната документација и изведувачите на терен. Нема да имаме спорови и обвинувања за разликите, бидејќи истиот изведувач ќе проектира и гради“, појасни Бочварски.

Министерот додава дека во моментов компанијата врши мобилизација, по што ќе се започне со испитувања и уцртување на трасите и проектирање.

„Целта е да дозволиме фазна градба. На трасата Прилеп-Битола на пример имаме делници каде што има приватно земјиште, но има и делници со државно. Целта во фазното градење е на чистите делници да се почне веднаш да се работи, а паралелно со тоа државата да врши експропријација на останатиот дел од трасата. Со овој чекор побрзо и поефикасно ќе ги завршиме сите делници“, вели Бочварски.