Модната индустрија годишно сече 159 милиони дрвја и е еден од најголемите загадувачи на животната средина

Според податоците од Програмата на ОН за животна средина (UNEP), модната индустрија сече 159 милиони дрвја годишно и користи 93 милијарди кубни метри вода.

Експертите велат дека штетите што индустријата им ги нанесува на природните ресурси се должат на прекумерната потрошувачка.

Во извештајот на УНЕП, Стратегии за одржлива модна комуникација 2021-2024 година, објавен во 2022 година, се нагласува дека модната индустрија е еден од секторите најмногу погодени од климатските промени и еколошката криза, објави агенцијата Анадолија.

Индустријата во голема мера се потпира на природните ресурси, зависи од фосилните горива, придонесува за загадување поради синџирот на снабдување и генерира значителна количина отпад.

Во извештајот се вели дека прекумерното производство и потрошувачка во модната индустрија доведоа до зголемување на емисиите на јаглерод, што претставува 2% до 6% од глобалните емисии. Исто така, се истакнува дека методите на производство на индустријата сериозно придонеле за губење на биолошката разновидност.

Извештајот го привлече вниманието со фактот дека 159 милиони дрвја се сечат секоја година за да се добијат ресурси за индустријата, а годишната потрошувачка од 93 милијарди кубни метри вода за производство претставува 4% од глобалната употреба на вода.

Се истакнува дека интензивно загадување на водата се случува, особено во земјите како Бангладеш, Индонезија, Узбекистан, Кина и Камбоџа, поради боење и преработка на облеката. Истовремено, 35% од микропластиката во светските извори на вода произлегуваат од миење на синтетички влакна.

Загадувањето предизвикано од модната и текстилната индустрија се зголеми во последните 15 години, а зголеменото производство доведува до повеќе отпад и е најзначајната причина за порастот на загадувањето.

„Во просек, по еден камион облека се фрла или согорува секоја секунда во светот“, се вели во извештајот.

Заклучно со 2019 година, повеќе од 100 милијарди парчиња облека се произведуваат секоја година во индустријата, а ако продолжи, бројката ќе достигне 160 милијарди до 2030 година.

Истовремено, во последните 15 години, периодот на користење на облеката е намален за 36%. Според извештаите,се купув облека со намера да се носи најмногу седум до осум пати, иако треба да ја носиме 40 – 50 пати додека не се истроши.

Индустријата значително користи необновливи извори на енергија што значи дека значителен дел од овие ресурси се користи во производството на текстил.

Затоа е неопходна реорганизација на производните методи и употребата на материјалите од одржлив текстил.