featured

Започна овогодинешниот прв метеорски дожд

Првиот метеорски дожд или ѕвезди што паѓаат ќе го достигнат врвот оваа ноќ помеѓу 3 и 4 јануари по полноќ и ќе продолжат во утринските часови. Тоа е метеорскиот дожд Квадрантид. Активен е од 28 декември и ќе трае до 12 јануари.

„Метеорските роеви и „дождовите“ што ги придружуваат се спектакуларни настани што можеме да ги набљудуваме неколку пати годишно, а на почетокот на секоја година, квадрантидите можат да се видат на небото“, вели Дебора Павела, соработник на „Истражувачка станица Петница“.

Метеорите се светлосни феномени кои се гледаат кога остатоците од комети или астероиди влегуваат во атмосферата на Земјата и почнуваат да горат. Доколку не изгорат до крај и успеат да паднат на земја, се нарекуваат метеорити.

„Кога, на пример, една комета почнува да се распаѓа, нејзините фрагменти се движат во нејзината орбита и формираат еден вид рој, кој кога ќе влезе во атмосферата почнува да гори“, објаснува Павела.

Конкретно од овогодинешниот Квадрантид беше кажано дека ќе ги има околу 120 на секој час, но тоа би било случај само во идеални услови, кога нема да биде облачно, кога нема да ја имаме Месечината или светлосното загадување и кога тој сјај од кој доаѓаат би бил во зенит, т.е веднаш над нас.

За жал, нема да видиме толкаво количество метеори“, истакнува Павела.