IMPRESUM

Press Online PressOnline.mk është platformë multi-media online në gjuhën shqipe në Maqedoninë e Veriut, e themeluar më 28 nëntor të viti 2018.

Ajo është pjesë e Shoqatës Asociacioni për gazetari të pavarur EXPRESS MEDIA -Shkup, e regjistruar në Maqedoni.

Press Online gëzon statusin e një mediumi të lirë e të pavarur, që ofron shërbimin e përditshëm të lajmeve.

Kryeredakrore dhe redaktore përgjegjëse:

Mimoza MUSTAFAI

Email: info@pressonline.mk