Impresum

Press Online është portal i pavarur i lajmeve në gjuhën shqipe i themeluar në vitin 2018. Misioni kryesor i Press Online është informimi i saktë i qytetarëve në kohë reale, duke ruajtur fuqishëm epitetin e medias së pavarur, duke respektuar etikën dhe normat e gazetarisë profesionale.

Portali është në pronësi të Shoqatës Asociacioni për Gazetari të Pavaruar EKSPRES MEDIA-Shkup, e cila është themeluar në vitin 2014.

Kryeredaktore:

Mimoza Mustafai

Kontakti:

info@pressonline.mk

marketing@pressonline.mk

 

Press Online е независен портал на Албански јазик основан во 2018 година. Главни цели на Press Online се да информира на време и точно, сочувајќи го епитетот на независен и респектиран медиум, кој ги почитува етичките и професионалните норми на новинарството.

Порталот е во сопственост на Асоцијацијата за Независно Новинарство ЕКСПРЕС МЕДИА –Скопје, кој е формирана во 2014 г.

Главен и Одговорен уредник

Мимоза Мустафаи

КОНТАКТ:

info@pressonline.mk

marketing@pressonline.mk