Press Online

MARKETING

Press

Press Online Media (www.pressonline.mk) është vendi i duhur për të publikuar reklamat dhe shpalljet tuaja. Veçanërisht nëse doni që t’i shohin njerëzit kryesorë të mediave, gazetarët dhe redaktorët, por edhe funksionarët e shumtë, afaristët dhe qytetarët.

Formati

Publikimi i shpalljeve dhe reklamimeve në Press Online Media tregohen formatet standarde të shpalljes (JPG,GIF, të animuara GIF ose FLASH, VIDEO etj)

ПОНУДА